Analiza biznesowa to najważniejszy element każdego projektu wdrożenia Business Central. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej pozwala optymalnie przygotować przedsiębiorstwo do uruchomienia i sprawnego użytkowania oprogramowania dla firm, jakim jest Dynamics 365 Business Central. Etap analizy definiuje działania wymagane do inicjacji i zaplanowania projektu wdrożenia ERP. W ramach analizy wykonywana jest identyfikacja procesów biznesowych klienta, ustalenie struktury organizacyjnej wdrożenia ERP, określanie zakresu funkcjonalnego wdrożenia oraz definiowanie obszarów krytycznych o największym zwrocie inwestycji. Podczas spotkań analitycznych partnerzy Microsoft wspólnie z Klientem opracowują: wizję projektu, zakres projektu, cele projektu oraz korzyści płynące z wdrożenia Business Central.

 

Dodatkowo ustalane są: plan projektu, kamienie milowe, zasoby, role i odpowiedzialności oraz produkty. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest obszerna dokumentacja, m.in. Dokument Wymagań Funkcjonalnych, który opisuje bieżące procesy Klienta w następującym zakresie:

  • Stan obecny
  • Proponowana ścieżka realizacji danego procesu w systemie ERP – Business Central
  • Wymagane dostosowania – zmiany w zakresie standardowej funkcjonalności Business Central oraz zupełnie nowe funkcjonalności, które klient będzie sobie życzył mieć w ramach systemu

Dynamics 365 ma wielką przewagę nad konkurencją i ich produktami „z pudełka” – skrupulatnie dobierani i certyfikowani partnerzy Microsoft poprzez dostęp do kodu źródłowego Business Central mają możliwość dowolnego zmieniania i rozbudowywania systemu ERP tak, by był on „uszyty na miarę” dla każdego klienta, dla każdej branży. Business Central / MD NAV może być również wzbogacany na każdym etapie jego funkcjonowania w firmie o kolejne, nie będące standardowymi modułami funkcjonalności. Partnerzy Microsoft mogą tworzyć dedykowane moduły pod wybraną branżę lub obszar biznesowy, certyfikować je w Microsoft i po uzyskaniu certyfikacji odsprzedawać dalej poprzez sieć partnerską, by w efekcie każdy klient miał dostęp do różnorodnych modułów, które nie są w standardzie wbudowane w system. To daje nieograniczone możliwości poszerzania funkcjonalności systemu klasy ERP firmy Microsoft, jakim jest Dynamics 365 Business Central.

 

Specjaliści Navigator IT mają w swoich dobrych praktykach cykliczne wizyty w siedzibie klienta w celu przeprowadzenia krótkich rozmów z użytkownikami, w wyniku których typowane są nowe potrzeby systemowe. W odpowiedzi na zebrane potrzeby proponujemy stosowne rozwiązania w systemie ERP, doskonaląc go przez to cały czas. ERP zmienia się nieustannie razem z szybko zmieniająca się rzeczywistością. Nadąża za każdymi wymaganiami rynku, jest zawsze o krok przed konkurencją, dąży do przodu razem z Twoimi pomysłami na biznes.

Wszystkie wykonywane przez Navigator IT dostosowania Business central są szczegółowo dokumentowane poprzez opracowywanie Dokumentu Projektu Funkcjonalnego.

Navigator IT, będący partnerem Microsoft oddaje do Państwa dyspozycji zespół ludzi, którzy posiadają status Microsoft Certified Professional, potwierdzony kilkoma międzynarodowymi certyfikatami. Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrożeniach ERP w kraju, jak i w międzynarodowych wdrożeniach ERP.

 

Oferta naszych usług jest skoncentrowana głównie na systemie ERP: Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV). Wdrożenia Business Central realizowane przez naszą firmę prowadzone są zgodnie z metodyką firmy, opartą na metodyce Sure Step opracowanej przez Microsoft, która dostarcza preferowane podejście do implementacji produktu Dynamics 365. NAVIGATOR IT stosuje wyłącznie te elementy Sure Step, które zostały sprawdzone w praktyce i zapewniają sprawne przeprowadzenie wymagającego projektu, jakim jest wdrożenie ERP w firmie.

Stosowanie metodyki opartej na Microsoft Dynamics Sure Step przyczynia się do sukcesu implementacji rozwiązania opartego na Dynamics Business Central. Metodyka ta pomaga partnerom Microsoft dostarczyć Klientowi precyzyjnie zaplanowany w czasie oraz zabudżetowany projekt implementacji rozwiązania, którego realizacja zapewni szybki zwrot inwestycji, spełni oczekiwania biznesowe, a także pozwoli być gotowym do zaspokojenia przyszłych potrzeb pojawiających się wraz z rozwojem firmy.

 

Nasza metodyka składa się z pięciu etapów: analizy, projektowania, rozwoju, uruchomienia i operacji, które łącznie stanowią kompletny proces realizacji projektu wdrożenia ERP. Faza operacji obejmuje dodatkowo wsparcie Klienta po zamknięciu projektu, czyli przejście do opieki powdrożeniowej (serwis). W każdej z faz projektu generowane są dokładnie sprecyzowane produkty, które podlegają weryfikacji i akceptacji ze strony Klienta.

Prowadzone przez nas projekty informatyczne to nie tylko same wdrożenia ERP. Od tego wszystko się zaczyna…

Business central, wdrożenia business central, dynamics 365, dynamics 365 business central, nav, md nav, dynamics nav, wdrożenia md nav, ERP, wdrożenia ERP, systemy ERP, partnerzy microsoft, Erp Microsoft, systemy dla firm, firmy IT, oprogramowanie dla firm

Podstawowymi zadaniami obsługi serwisowej świadczonej przez Navigator IT jest bieżący nadzór nad Systemem ERP – Dynamics 365 Business Central w zakresie utrzymywania go w pełnej sprawności, możliwości wykorzystywania go przez użytkowników zgodnie z przeznaczeniem i założeniami funkcjonalnymi, a także zgodnie z wymogami prawnymi.

 

Codzienna opieka nad systemem Business Central polega na przyjmowaniu przez nas zgłoszeń serwisowych od użytkowników. Zgłoszenia mogą dotyczyć wszelkich wątpliwości lub niejasności dotyczących systemu ERP, które pojawiają się w trakcie użytkowania systemu. Oferujemy kompleksową pomoc użytkownikom Business Central między innymi poprzez:

  • ⇒ jeden, centralny punkt zgłoszeń,
  • ⇒ szybki czas reakcji na przesłane zgłoszenia,
  • ⇒ wsparcie „od ręki” poprzez porady telefoniczne,
  • ⇒ pomoc zdalna przy użyciu oprogramowania terminalowego itp.,
  • ⇒ wizyty serwisowe w siedzibie klienta,
  • ⇒ nieustanny rozwój systemu ERP,
  • ⇒ usługi dodatkowe jak audyty, doradztwo, szkolenia, upgrade’y czy infrastruktura IT.

Jesteśmy chętni by służyć Państwu codzienną pomocą z zakresu korzystania z Business Central w każdej sytuacji.

Można skorzystać ze sprawdzonej przez nas metody wyznaczenia konsultanta – opiekuna po naszej stronie, który doskonale zna firmę Klienta i jest odpowiedzialny za całość współpracy. Wspólnie z innymi konsultantami koordynuje on całość prowadzonych prac w zakresie systemu ERP na rzecz Klienta.

Z naszej praktyki wynika, że dobrym zwyczajem jest również wyznaczenie po stronie Klienta jednej osoby uprawnionej do akceptowania wszelkich zlecanych zmian. Metoda ta sprawdza się zwłaszcza w większych firmach, gdzie wszyscy użytkownicy nie mają ze sobą codziennego, bliskiego kontaktu. Wyznaczony Koordynator po stronie Klienta przy współpracy z Opiekunem po stronie Partnera sprawuje pieczę nad zlecanymi modyfikacjami dotyczącymi Business Central.

 

Wszelkie zmiany/modyfikacje standardowej funkcjonalności Business Central wymagające ingerencji programistycznej są implementowane przez nas na bazie testowej, a dopiero po przetestowaniu i zatwierdzeniu przez Klienta wgrywane na bazę produkcyjną.

Dobre zarządzanie projektem wdrożenia ERP to klucz do jego powodzenia. W swoich szeregach mamy do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych ludzi na różnych stanowiskach zaczynając od kierownika projektu, którzy mają za sobą wiele wdrożeń Business Central zakończonych sukcesami.

 

Ludzie Ci są odpowiedzialni za zapewnienie, żeby wszystkie aspekty projektu wdrożenia ERP zostały zaplanowane i wykonane w taki sposób, aby doprowadzić do ukończenia projektu wdrożenia Business Central z sukcesem i realizacji jego celów w uzgodnionym terminie, budżecie i przy wysokiej satysfakcji Klienta.

 

Nasz zespół czuje się odpowiedzialny za zapewnienie jakości i punktualności dostarczanych usług oraz za dbanie o poprawne relacje z Klientem.