Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 na Słowacji (październik – listopad 2013).

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV 2009 na Słowacji (październik – listopad 2013).

Firma B+M Blumenbecker GmbH zdecydowała zlecić nam przygotowanie i przeprowadzenie wdrożenia systemu Microsoft Dynamics NAV w ich kolejnym oddziale w Bratysławie, w Słowacji. Jest to już 5 fila naszego niemieckiego klienta, która będzie pracowała na systemie MD NAV. Blumenbecker Slovakia to spółka inżynierska, prowadząca swój biznes w sposób projektowy. W związku z tym prócz podstawowych modułów systemu jak Księgowość, Sprzedaż, Zakupy i Magazyn został również zaprojektowany i uruchomiony moduł Zleceń. Całość prac została zaplanowana i wykonana przez firmę Navigator IT przy współpracy z zespołem „NAV TEAM” z ramienia firmy Blumenbecker.

Wdrożenie modułu Zlecenia w firmie IPS Blumenbecker Sp. z o.o.

Wdrożenie modułu Zlecenia w firmie IPS Blumenbecker Sp. z o.o.

Moduł Zlecenia w systemie Microsoft Dynamics NAV daje możliwości kierowania projektami długoterminowymi oraz wieloma rodzajami zadań z zakresu usług i doradztwa. Funkcje budżetowania, bieżącej rejestracji i kalkulacji kosztów gwarantują efektywne zarządzanie zużyciem zapasów, wykorzystaniem czasu i innymi kosztami oraz ich kontrolę. Obszar Zlecenia daje użytkownikowi programu pełny obraz nie tylko pojedynczych zleceń, lecz także alokacji pracowników, maszyn i innych zasobów we wszystkich zleceniach. Wdrożenie modułu w firmie IPS Blumenbecker Sp. z o.o. zostało poprzedzone analizą wymagań funkcjonalnych. Moduł został z powodzeniem uruchomiony w maju 2013 roku.

Upgrade systemu MD NAV we wszystkich spółkach w Polsce.

Upgrade systemu MD NAV we wszystkich spółkach w Polsce.

Upgrade systemu MD NAV we wszystkich spółkach w Polsce z wersji Md NAV 4.0 do wersji MD NAV 2009 RTC. Przeprowadziliśmy całość prac związanych z upgrade systemu z klasycznego klienta systemu MD NAV w wersji 4.0 do wersji 2009 i klienta Role Tailored Client (RTC). W związku różnicami technologicznymi pomiędzy wersjami zostały przez nas przygotowane specjalne, bardzo technicznie zaawansowane narzędzie do migracji danych pomiędzy tymi wersjami. Zwłaszcza trudnym zadaniem, któremu sprostaliśmy było opracowanie i przygotowanie narzędzia do migracji danych z obszaru modułu Zleceń.