Analiza biznesowa to najważniejszy element każdego projektu. Wykonanie analizy przedwdrożeniowej pozwala optymalnie przygotować przedsiębiorstwo do uruchomienia i sprawnego użytkowania systemu Business Central. Etap analizy definiuje działania wymagane do inicjacji i zaplanowania projektu. W ramach analizy wykonywana jest identyfikacja procesów biznesowych klienta, ustalenie struktury organizacyjnej wdrożenia, określanie zakresu funkcjonalnego wdrożenia oraz definiowanie obszarów krytycznych o największym zwrocie inwestycji. Podczas spotkań analitycznych wspólnie opracowywane są: wizja projektu, zakres projektu, cele projektu oraz korzyści płynące z projektu.

 

Dodatkowo ustalane są: plan projektu, kamienie milowe, zasoby, role i odpowiedzialności oraz produkty. Wynikiem przeprowadzonej analizy jest obszerna dokumentacja, m.in. Dokument Wymagań funkcjonalnych, który opisuje bieżące procesy Klienta w następującym zakresie:

  • Stan obecny
  • Proponowana ścieżka realizacji danego procesu w Business Central
  • Wymagane dostosowania – zmiany w zakresie standardowej funkcjonalności Business Central oraz zupełnie nowe funkcjonalności, które klient będzie sobie życzył mieć w ramach systemu

Istotnym punktem naszej działalności jest wprowadzanie nowych modyfikacji, które przyczyniają się bezpośrednio do komfortu użytkowania Systemu zgodnie z potrzebami klienta.

 

Praktykujemy cykliczne wizyty w siedzibie klienta w celu przeprowadzenia krótkich rozmów z użytkownikami, w wyniku których typowane są nowe potrzeby systemowe. W odpowiedzi na zebrane potrzeby proponujemy stosowne rozwiązania w systemie.

 

Wszystkie wykonywane dostosowania systemu są szczegółowo dokumentowane poprzez opracowanie Dokumentu projektu funkcjonalnego.

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół ludzi, spośród których każdy posiada status Microsoft Certified Professional, potwierdzony kilkoma międzynarodowymi certyfikatami. Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w pracach wdrożeniowych.

 

Wdrożenia Business Central realizowane przez naszą firmę prowadzone są zgodnie z metodyką firmy, opartą na metodyce Sure Step opracowanej przez Microsoft, która dostarcza preferowane podejście do implementacji produktu Dynamics 365. NAVIGATOR IT stosuje wyłącznie te elementy Sure Step, które zostały sprawdzone w praktyce i zapewniają sprawne przeprowadzenie projektu.

 

Stosowanie metodyki opartej na Microsoft Dynamics Sure Step przyczynia się do sukcesu implementacji rozwiązania. Metodologia ta pomaga dostarczyć Klientowi precyzyjnie zaplanowany w czasie oraz zabudżetowany projekt implementacji rozwiązania, którego realizacja zapewni szybki zwrot inwestycji, spełni oczekiwania biznesowe, a także pozwoli być gotowym do zaspokojenia przyszłych potrzeb pojawiających się wraz z rozwojem firmy.

 

Nasza metodyka składa się z pięciu etapów: analizy, projektowania, rozwoju, uruchomienia i operacji, które łącznie stanowią kompletny proces realizacji projektu. Faza operacji obejmuje dodatkowo wsparcie Klienta po zamknięciu projektu, czyli przejście do opieki powdrożeniowej (serwis). W każdej z faz projektu generowane są dokładnie sprecyzowane produkty, które podlegają weryfikacji i akceptacji ze strony Klienta.

Image module

Podstawowymi zadaniami obsługi serwisowej świadczonej przez naszą firmę jest bieżący nadzór nad Systemem w zakresie utrzymywania go w pełnej sprawności, możliwości wykorzystywania go przez użytkowników zgodnie z przeznaczeniem i założeniami funkcjonalnymi, a także zgodnie z wymogami prawnymi.

 

Codzienna opieka nad systemem polega na przyjmowaniu przez nas zgłoszeń serwisowych od użytkowników. Zgłoszenia mogą dotyczyć wszelkich wątpliwości lub niejasności dotyczących systemu, które pojawiają się w trakcie użytkowania systemu. Pracownicy firmy są dostępni pod stacjonarnym numerem telefonu w dni robocze od 8-16. W sytuacjach nagłych po godzinie 16 oraz w dni wolne od pracy udostępniamy 2 telefony komórkowe, pod którymi dyżurują konsultanci gotowi udzielić pomocy.

 

Można skorzystać ze sprawdzonej przez nas metody wyznaczenia konsultanta – opiekuna po naszej stronie, który doskonale zna firmę Klienta i jest odpowiedzialny za całość współpracy. Wspólnie z innymi konsultantami koordynuje on całość prowadzonych prac na rzecz Klienta.

 

Z naszej praktyki wynika, że dobrym zwyczajem jest również wyznaczenie po stronie Klienta jednaj osoby uprawnionej do akceptowania wszelkich zlecanych zmian. Metoda ta sprawdza się zwłaszcza w większych firmach, gdzie wszyscy użytkownicy nie mają ze sobą codziennego, bliskiego kontaktu. Wyznaczony Koordynator po stronie Klienta przy współpracy z Opiekunem po stronie Partnera sprawuje pieczę nad zlecanymi modyfikacjami.

 

Wszelkie zmiany/modyfikacje wymagające ingerencji programistycznej są implementowane na bazie testowej a dopiero po przetestowaniu i zatwierdzeniu przez Klienta wgrywane na bazę produkcyjną chyba, że Klient życzy sobie inaczej.

Oferujemy Państwu obiektywny przegląd zakończonego projektu pod kątem jego zgodności z założeniami wynikającymi z analizy przedwdrożeniowej lub wymogów i założeń określonych przed implementacją systemu. Przegląd dotyczy implementacji, szkoleń, ustawień oraz modyfikacji.

 

Ocenę sytuacji powdrożeniowej wykonujemy również w przypadku niezaspokojonych oczekiwań klienta. W wyniku takiego przeglądu nasza firma wyda opinię stanu rzeczywistego oraz zaproponuje dalszy rozwój systemu tak, by procesy w nim rejestrowane były zgodne z założeniami.

Dobre zarządzanie projektem to klucz do powodzenia projektu. Oddajemy do Państwa dyspozycji zespół doświadczonych ludzi na różnych stanowiskach zaczynając od kierownika projektu, którzy mają za sobą wiele projektów zakończonych sukcesami.

 

Ludzie Ci są odpowiedzialni za zapewnienie, żeby wszystkie aspekty projektu zostały zaplanowane i wykonane w taki sposób, aby doprowadzić do ukończenia projektu i realizacji jego celów w uzgodnionym terminie i budżecie przy wysokiej satysfakcji Klienta.

 

Nasz zespół czuje się odpowiedzialny za zapewnienie jakości i punktualności dostarczanych usług oraz za dbanie o poprawne relacje z Klientem.